– سپس به صفحه محصول رفته و شماره فنی محصول مورد نظر را یادداشت میکنید.

– بعد از یادداشت با ما تماس گرفته و استعلام قیمت کرده و از داشتن موجودی اطلاع فرمایید.

– پرداخت نهایی را انجام دهید.

در صورت  داشتن هر پرسشی با ما تماس بگیرید.

09391093929

-به علت نواسانات ارزی برای استعلام قیمت روز تماس بگیرید.

راهنمای ثبت سفارش و خرید