قوانین و مقررات
  1. تمامی محصولات در ملت یدک بررسی می شوند و بعد ارسال شده تا از سالم بودن آن اطمینان داشته باشیم.
  2. اگر کالایی دچار مشکل  بودد حتما تا بیست و چهار ساعت به ما اطلاع داده شود .
  3. بعد از ارسال شما کالا ها را افراد پشتیبانی بازبینی کرده و بعد از سالم بودن آن وجه برای شما واریز خواهد شد.
  4. در صورت سالم بودن. آن محصول مورد نظر دوباره برای شما ارسال خواهد شد.
  5. کالای بازگشتی به هیچ عنوان نباید از بسته بندی باز شده باشد.
  6. فاکتور محصول را نزد خود داشته باشید تا در صورت لازم محصول و قیمت آن چک شود.