دسته موتور کارنز کیا

 • موجود میباشد
 • ضمانت اورجینال
 • برای اطلاع از قیمت و یا سفارش با ما تماس بگیرید :

توضیحات

دسته موتور کارنز کیا این محصول شامل :

 • دسته موتور جلو
 • دسته موتور عقب
 • دسته موتور راست
 • دسته موتور چپ

دسته موتور ماشین  به عنوان مهم ترین  تکیه گاه و محافظ تعادل موتور ماشین  نام برد. به طور کل  می توان گفت دسته موتور محافظت کننده  وزن موتور می باشد. البته این تحمل  و متصل  دسته موتور کاملا آسان  نیست و نقش  آن به همین جا ختم نمی شود. و هدف های  دیگر در کنار حفظ وزن ماشین  در نظر قرار دارد. دسته موتور گیربکس هم در زیر دالان گاردان قرار دارد که کار  محافظت  و تعادل گیربکس به عهده آن  میباشد
می دانیم که ماشین  و موتور آن در حالت هایی مایل  به تحرک  و لرزشهایی  دارد. در هنگام روشن شدن ماشین  ، گاز دادن های ناگهانی، عبور از دست انداز غیر استاندارد و ایضا  لرزیدنهای ذاتی عوامل  لرزیدن  موتور ماشین  می باشند. در این لحظه ها  موتور نباید بیش از حد لرزش داشته باشد و باید تکیه گاهی قوی  آنها را پابرجا نگه دارد. تا گشتاور های پیچیدگی  تحمل شود. با کمی توجه  میفهمیم  که اجزای ماشین و مخصوصا موتور اگر کاملا تغییر ناپذیر باشند و به وسیله پیچ و مهره ی تنها به هم وصل  باشند، این لرزش ها  موجب مشکل  و حتی شکستن و ترک خوردن اجزا در اثر تکان ها  می شوند. پس میفهمی که این اتصالات بین دسته موتور کارنز کیا و گیربکس با شاسی ماشین  باید متمایل باشند. باید گفت مراقبت و عوض کردن به موقع دسته موتور ها در صورت خراب بودن  در راستای نگهداری ماشین  به بهترین روش می باشد.

کشور سازنده خودرو : کره جنوبی – South Korea

شرکت سازنده خودرو : کیا موتورز – Kia Motors
خودرو :کارنس  –  Carens
Brand : جنیون پارت – Genuine Parts

 

دسته موتور کارنز کیا

 • موجود میباشد
 • ضمانت اورجینال
 • برای اطلاع از قیمت و یا سفارش با ما تماس بگیرید :

توضیحات

دسته موتور کارنز کیا این محصول شامل :

 • دسته موتور جلو
 • دسته موتور عقب
 • دسته موتور راست
 • دسته موتور چپ

دسته موتور ماشین  به عنوان مهم ترین  تکیه گاه و محافظ تعادل موتور ماشین  نام برد. به طور کل  می توان گفت دسته موتور محافظت کننده  وزن موتور می باشد. البته این تحمل  و متصل  دسته موتور کاملا آسان  نیست و نقش  آن به همین جا ختم نمی شود. و هدف های  دیگر در کنار حفظ وزن ماشین  در نظر قرار دارد. دسته موتور گیربکس هم در زیر دالان گاردان قرار دارد که کار  محافظت  و تعادل گیربکس به عهده آن  میباشد
می دانیم که ماشین  و موتور آن در حالت هایی مایل  به تحرک  و لرزشهایی  دارد. در هنگام روشن شدن ماشین  ، گاز دادن های ناگهانی، عبور از دست انداز غیر استاندارد و ایضا  لرزیدنهای ذاتی عوامل  لرزیدن  موتور ماشین  می باشند. در این لحظه ها  موتور نباید بیش از حد لرزش داشته باشد و باید تکیه گاهی قوی  آنها را پابرجا نگه دارد. تا گشتاور های پیچیدگی  تحمل شود. با کمی توجه  میفهمیم  که اجزای ماشین و مخصوصا موتور اگر کاملا تغییر ناپذیر باشند و به وسیله پیچ و مهره ی تنها به هم وصل  باشند، این لرزش ها  موجب مشکل  و حتی شکستن و ترک خوردن اجزا در اثر تکان ها  می شوند. پس میفهمی که این اتصالات بین دسته موتور کارنز کیا و گیربکس با شاسی ماشین  باید متمایل باشند. باید گفت مراقبت و عوض کردن به موقع دسته موتور ها در صورت خراب بودن  در راستای نگهداری ماشین  به بهترین روش می باشد.

کشور سازنده خودرو : کره جنوبی – South Korea

شرکت سازنده خودرو : کیا موتورز – Kia Motors
خودرو :کارنس  –  Carens
Brand : جنیون پارت – Genuine Parts