گلگیر جلو S5 جک

  • موجود میباشد
  • ضمانت اورجینال
  • برای اطلاع از قیمت و یا سفارش با ما تماس بگیرید :

توضیحات

گلگیر جلو S5 جک این محصول شامل :

  • گلگیر جلو راست (شاگرد) جک S5
  • گلگیر جلو چپ (راننده) Jac  S5

جای گلگیر درست  بعد از آخر  درب های جلو و عقب ماشین ، آغاز میشود و به سمت جلو یا عقب ادامه پیدا میکند و تا به سپرهای جلو و عقب میرسد و در جای درب موتور و درب صندوق عقب ، به پایان میرسدبا توجه به جای گلگیر ، حتی در برخوردهای سطحی ماشین ها نیز، همیشه گلیگر در خطر  آسیب دیدگی قرار دارد . چرا که ضربه خوردن سپر ، منجر به آسیب دیدن گلگیر خواهد شد .

این قطعه ها به گونه ای طراحی شده اند که مناسب در قبال قدرت باد باشند

گلگیر ، از پخش شدن گل و لای و سایر مواد روی جاده به ماشین ، پیشگیری میکنند .

بدون گلگیر و در مقابل ضربه های پشت هم  لکه و خاک بر روی بدنه ماشین ، بدنه ماشین زنگ زده و خراشیده خواهد شد و به جز  احتیاج به شستن ماشین ،  شما ناچار خواهید بود بعد از مدتی ، بدنه خودرو رو رنگ کنید

 

کشور سازنده خودرو : چین-China

شرکت سازنده خودرو : جک-Jac
خودرو : S5

گلگیر جلو S5 جک

  • موجود میباشد
  • ضمانت اورجینال
  • برای اطلاع از قیمت و یا سفارش با ما تماس بگیرید :

توضیحات

گلگیر جلو S5 جک این محصول شامل :

  • گلگیر جلو راست (شاگرد) جک S5
  • گلگیر جلو چپ (راننده) Jac  S5

جای گلگیر درست  بعد از آخر  درب های جلو و عقب ماشین ، آغاز میشود و به سمت جلو یا عقب ادامه پیدا میکند و تا به سپرهای جلو و عقب میرسد و در جای درب موتور و درب صندوق عقب ، به پایان میرسدبا توجه به جای گلگیر ، حتی در برخوردهای سطحی ماشین ها نیز، همیشه گلیگر در خطر  آسیب دیدگی قرار دارد . چرا که ضربه خوردن سپر ، منجر به آسیب دیدن گلگیر خواهد شد .

این قطعه ها به گونه ای طراحی شده اند که مناسب در قبال قدرت باد باشند

گلگیر ، از پخش شدن گل و لای و سایر مواد روی جاده به ماشین ، پیشگیری میکنند .

بدون گلگیر و در مقابل ضربه های پشت هم  لکه و خاک بر روی بدنه ماشین ، بدنه ماشین زنگ زده و خراشیده خواهد شد و به جز  احتیاج به شستن ماشین ،  شما ناچار خواهید بود بعد از مدتی ، بدنه خودرو رو رنگ کنید

 

کشور سازنده خودرو : چین-China

شرکت سازنده خودرو : جک-Jac
خودرو : S5